2 Comments
Mar 13Liked by Grzegorz Wenc

Czy nagranie ze spotkania będzie dostępne?

Expand full comment